Werkgebieden
SKEngineering heeft ervaring met grote en kleine civieltechnische projecten in uiteenlopende werkgebieden.
Dat maakt ons een betrouwbare partner met expertise op vele gebieden.

 

Utiliteits- en industriële bouw in beton en staal
Voor de bouw van diverse grote fabrieken en kantoren was de werkvoorbereiding en directievoering in handen van SKEngineering.

Werktuigbouwkunde
SKEngineering heeft ervaring met uiteenlopende projecten op het gebied van werktuigbouwkunde. Onder meer
dimensionering van pijpleidingen, constructieve berekeningen voor de scheepsbouw en  ontwerpen voor HVAC
(Heating Ventilation Air Conditioning)
 
Brandveiligheid
SKEngineering ontwierp ondergrondse bluswatersystemen en is bekend met de codes en standaards die in deze branche
gelden. (NFPA, FM, DOW, Total en Exxon Mobil LP (loss prevention principles))
  Civieltechnische kunstwerken
SKEngineering heeft diverse werkzaamheden afgerond uiteenlopend van engineering tot begeleiding van de uitvoering voor grote en kleine projecten zoals bruggen, tunnels, viaducten, sluizen en stuwen.
 
Olie- en gasindustrie
In deze specialistische sector heeft SKEngineering ervaring met staalconstructies en laadstations. SKEngineering is thuis in
veiligheidsvoorschriften, brandveiligheid en voorschriften en spreekt de taal van deze industrie.

Elektriciteit en Energie
Op het gebied van elektriciteitsvoorziening en energie heeft SKEngineering ontwerpen gemaakt voor 12kV hoogspannings-
netten en transformatoren.