2de Coentunnel
De 2e Coentunnel is een geplande tunnel onder het Noordzeekanaal, naast de bestaande Coentunnel in Amsterdam. De tunnel zal in combinatie met een nieuwe autosnelwegverbinding worden gebouwd. Een tweede tunnel wordt gebouwd vanwege de grote verkeersdrukte. Vanwege de expertise van op het gebied van infrastructuur bij kunstwerken is SKE ingehuurd door Coentunnel Construction, de uitvoerende aannemer. Hiervoor werkte SKE aan het uitvoeringsontwerp voor zowel de tunnel als de verbindingswegen. Daarnaast verzorgde SKE ontwerp-, teken- en rekenwerk voor de tunnel inclusief 28 kunstwerken en kruisende infra.Project details

 
Bouwkosten:   ± €500.000.000
Totale projectkosten:   2,1 miljard euro
Start:   Juni 2008
Oplevering:   September 2013
Locatie:   Amsterdam, Nederland
Opdrachtgever:   Coentunnel Construction (Combinanten: Arcadis, Besix, CFE, Dredging International, Dura Vermeer,
TBI bouw en Vinci.)
Website:   http://www.2ecoentunnel.com
Werkgebieden:    Civiele techniek: kunstwerken, tunnels, luchtschermen
Diensten:   Uitvoeren van engineering (tekenwerk, ontwerpwerk en rekenwerk)
De Skytrain 

De Skytrain (Thai) (BTS, Bangkok Transport System) is een bovengrondse metrolijnen in Bangkok. Het is Bangkoks eerste moderne massavervoersproject. In 1999 gingen de eerste twee lijnen open.
Project details

 
Start:   1992
Oplevering:   1999
Locatie:   Bangkok, Thailand
Opdrachtgever:
The Bangkok Mass Transit System
Werkgebied:   Infrastructuur
Diensten:   leveren van tekenwerk op afstand
Betuweroute

De spoorlijn Rotterdam - Zevenaar is een 158,5 kilometer lange goederenspoorlijn van de Maasvlakte bij Rotterdam naar de grens met Duitsland.

SKE werd vanwege de expertise en ervaring ingezet als hoofd civiele engineering, werkvoorbereiding en coördinatie. SKE was bij dit project verantwoordelijk voor de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden voor de tunneltechnische installaties in de vijf tunnels op het tracé tussen het Havenspoor in Rotterdam en Zevenaar.

 Project details

Totale projectkosten:   4,7 miljard euro
Start:   1997
Oplevering:
2007
Locatie:   Tracé Rotterdam - Zevenaar
Opdrachtgever:   BeCIG (Betuwe Combinatie Imtech GTI), Oud Alblas
Website:   http://www.kennis.betuweroute.nl
Werkgebied:   Civiele techniek, kunstwerken, tunnels
Diensten:   Projectleiding, werkvoorbereiding, uitvoeringsbegeleiding
HVC Dordrecht
HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 5 waterschappen. HVC richt zich naast afvalinzameling en grondstoffenmanagement op duurzame energievoorziening en hiervoor ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. De HVC afvalcentrale in Dordrecht heeft haar verbrandingscapaciteit gemoderniseerd en uitgebreid met een vijfde verbrandingslijn. Deze verbrandingslijn heeft een verbrandingscapaciteit van circa 235.000 ton per jaar. SKE is voor dit industriële bouwproject ingehuurd door Visser & Smit Bouw voor het maken van het uitvoeringsontwerp, detailengineering en begeleiding van de uitvoering.

Project details

Start:   1998
Oplevering:
2010
Locatie:   Dordrecht
Opdrachtgever:   Combinatie VMI (consortium met Imtech Deutschland GmbH und Co. KG Imtech Projects B.V., LAB SA, Martin GmbH für Umwelt und Energietechnik, Visser & Smit Bouw bv, Visser & Smit Hanab bv)
Website:   http://www.hvcgroep.nl/
Werkgebied:   industriële bouw
Diensten:   engineering (ontwerpwerk, tekenwerk), uitvoeringsbegeleidingNAM schoonebeek

Het olieveld in Schoonebeek in Drenthe sloot in 1996 omdat de winning van olie toen niet langer rendabel bleek. Door toepassing van nieuwe technieken is in januari 2011 het olieveld heropend. De komende 25 jaar zal een geschatte hoeveelheid van 100 miljoen vaten olie (van de 750 miljoen vaten die het veld bevat) worden geproduceerd. SKE heeft aan dit project bijgedragen als onderaannemer van consortiumpartner Visser & Smit Hanab, verantwoordelijk voor alle boven- en ondergrondse leidingen. De plan- en werktekeningen voor 17 km pijpleidingen zijn vervaardigd door SKE waaronder het digitaal verwerken van 2500 poeren (52 types). De tekeningen zijn allemaal vervaardigd in Paramaribo Suriname bij haar dochteronderneming SKE SME.Project details

Start:   2008
Oplevering:
2011
Locatie:   Schoonebeek, Nederland
Opdrachtgever:   NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij)
Betrokken partijen:   Uitvoering: VolkerWessels: (betrokken dochterondernemingen: Visser & Smit Hanab, KWS Infra, Visser & Smit Bouw en Gebr. Van Kessel.) totale Engineering: Tebodin
Website:   http://www.nam.nl
Werkgebied:   Pijpleidingen
Diensten:   vervaardigen werktekeningen, tekenaars beschikbaar stellen